A-   A   A+ Godło Polski
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Służba CywilnaEfektywność energetyczna

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2011r. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.) Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu informuje, że stosuje następujące środki poprawy efektywności energetycznej:
  1. nabycie nowych urządzeń, instalacji lub pojazdów, charakteryzujących się niskim zużyciem energii lub niskimi kosztami eksploatacji;
  2. wymiana eksploatowanych urządzeń, instalacji lub pojazdów na urządzenia, instalacje lub pojazdy, o których mowa w pkt 1, albo ich modernizacja;

Raport energetyczny 2014

Sekretariat

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zespoły:

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Zespół do spraw pasz i utylizacji

Administracja

Samodzielne stanowiska
Wykaz Lekarzy Wyznaczonych Przez PWL we Wrocławiu w 2021 roku
Regulamin ZFŚS
Oświadczenie ZFŚS
Poczta
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
tel. 71 347 98 20, 71 337 06 55, 71 337 06 28
fax. 71 347 98 39, 71 337 06 46
wroclaw(a)wroc.piw.gov.pl