A-   A   A+ Godło Polski
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Służba CywilnaInformacje dla prywatnych lekarzy weterynariiInformacje dotyczące wykrycia nowego wirusa pochodzącego z rodziny Bunyayiridae rodzaju Orthobunyayirus ważne!

Tabelaryczne zestawienie zmian w charakterystykach produktów leczniczych weterynaryjnych ważne!

WAŻNE!
Przekazuję informację o zakładach z terenu Dolnego Śląska, które całkowicie zakończyły działalność lub zakończyły działalność ubojową i zaczęły działać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej lokalnej i ograniczonej (Dz. U. z 2007r. Nr 4 poz. 36). Do tych zakładów nie należy kierować zwierząt do uboju ( Lista ).
Jednocześnie informuję, że na stronie Głównego Lekarza Weterynarii ( link do strony ) znajduje się lista zakładów zatwierdzonych z całej Polski, które w dalszym ciągu mogą prowadzić ubój zwierząt. Przy wystawianiu skierowania do uboju na teren innego województwa, należy dokładnie sprawdzić, czy dany zakład ubojowy figuruje na tej liście i tylko do takich zakładów należy kierować zwierzęta do uboju.

Sekretariat

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zespoły:

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Zespół do spraw pasz i utylizacji

Administracja

Samodzielne stanowiska
Wykaz Lekarzy Wyznaczonych Przez PWL we Wrocławiu w 2021 roku
Regulamin ZFŚS
Oświadczenie ZFŚS
Poczta
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
tel. 71 347 98 20, 71 337 06 55, 71 337 06 28
fax. 71 347 98 39, 71 337 06 46
wroclaw(a)wroc.piw.gov.pl