A-   A   A+ Godło Polski
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Służba CywilnaZespół do spraw pasz i utylizacji

- lek. wet. Wojciech Bazanowski e-mail, tel. 71 347 98 28
- lek. wet. Agnieszka Durydiwka-Kaczmarek e-mail, tel. 71 347 98 36
- mgr Kamila Lis e-mail, tel. 71 347 98 27Do zadań zespołu należy prowadzenie spraw wynikających z przepisów o środkach żywienia zwierząt i ubocznych produktach pochodzenia zwierzęcego, przepisów o weterynaryjnej kontroli w handlu, w zakresie środków żywienia zwierząt, oraz dotyczących utylizacji materiału kategorii I, II i III (materiału szczególnego, wysokiego i niskiego ryzyka), a w szczególności:

 • kontroli warunków wytwarzania, obrotu, handlu i stosowania środków żywienia zwierząt
 • nadzoru nad wymogami organizacyjno-technicznymi przy wytwarzaniu i obrocie środkami żywienia zwierząt oraz prawidłowości ich oznakowania
 • nadzoru nad procedurami kontroli przedsiębiorstw prowadzących obrót środkami żywienia zwierząt
 • zbierania, transportowania, przechowywania, operowania, przetwarzania oraz wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenia monitorowania jakości mikrobiologicznej oraz zawartości substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i środkach żywienia zwierząt
 • prowadzenie ewidencji przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania środków żywienia zwierząt
 • prowadzenie ewidencji podmiotów zajmujących się obrotem środkami żywienia zwierząt
 • prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi oraz materiałami medycznymi stosowanymi w weterynarii
 • prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad wytwarzaniem pasz leczniczych
 • prowadzenie ewidencji wyników kontroli jakości produktów leczniczych weterynaryjnych
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczące środków żywienia zwierząt
 • prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad zbieraniem, przewozem, przetwarzaniem i utylizacją zwłok zwierzęcych i ich części oraz odpadów rzeźnianych
 • nadzór nad wytwarzaniem, składowaniem, grzebaniem, przewozem i spalaniem produktów otrzymanych z materiałów szczególnego i wysokiego ryzyka
 • prowadzenie ewidencji zakładów utylizacyjnych działających w powiecie

Sekretariat

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zespoły:

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Zespół do spraw pasz i utylizacji

Administracja

Samodzielne stanowiska
Wykaz Lekarzy Wyznaczonych Przez PWL we Wrocławiu w 2021 roku
Regulamin ZFŚS
Oświadczenie ZFŚS
Poczta
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
tel. 71 347 98 20, 71 337 06 55, 71 337 06 28
fax. 71 347 98 39, 71 337 06 46
wroclaw(a)wroc.piw.gov.pl