Archiwum PIW

Archiwum zakładowe to organizowana komórka powołana do gromadzenia, przechowywania, ewidencjonowania i udostępniania akt oraz do brakowania dokumentacji niearchiwalnej i przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego.
Zadania archiwum zakładowego:

Udostępnianie akt

Akta przechowywane w archiwum zakładowym są udostępniane dla celów służbowych w pomieszczeniu archiwum, a w uzasadnionych przypadkach mogą być wypożyczane poza archiwum.

Wypożyczenie akt z archiwum odbywa się na podstawie karty udostępniania akt (dostępna na miejscu w Archiwum) za zgodą kierownika komórki organizacyjnej , która dane akta wytworzyła. Wypożyczający akta ponosi pełną odpowiedzialność za całość akt i ich zwrot w wyznaczonym terminie. Przy zwrocie akt pracownik prowadzący archiwum sprawdza ich stan, a fakt zwrotu odnotowuje na karcie udostępniania w obecności zwracającego akta.

Archiwum zakładowe udostępnia wyłącznie całe teczki aktowe, a nie pojedyncze dokumenty z nich wyjęte.

Zasób archiwalny służy przede wszystkim potrzebom Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

Do korzystania z tego zasobu przez osoby trzecie konieczne jest zezwolenie Kierownika Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
W pisemnym wniosku należy podać:

Wydawanie akt z archiwum poza archiwum Powiatowego Inspektoratu Weterynarii następuje wyłącznie za zgodą Kierownika Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.


Opublikował: Mariusz Jędryka
Publikacja dnia: 01.03.2011
Podpisał: Krzysztof Niementowski
Dokument z dnia: 01.03.2011
Dokument oglądany razy: 2973
24.06.2021 // wroc.piw.gov.pl/BIP