bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Przedmiot działalności i kompetencje

Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu działa w szczególności na podstawie:

  • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 121, poz. 842, z późn. zm.);
  • Zarządzenia nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 3, poz. 3 );
  • Statutu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu nadanego przez Głównego Lekarza Weterynarii zarządzeniem Nr 283/10 Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 23 grudnia 2010 r.


Opublikował: Mariusz Jędryka
Publikacja dnia: 18.05.2011
Podpisał: Krzysztof Niementowski
Dokument z dnia: 06.04.2011
Dokument oglądany razy: 3 371