bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

  • Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.
  • Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
  • Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.


Opublikował: Mariusz Jędryka
Publikacja dnia: 24.05.2011
Podpisał: Krzysztof Niementowski
Dokument z dnia: 01.03.2011
Dokument oglądany razy: 3 084