Ogłoszenie o wyznaczeniach.

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrocławiu ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia
1. Lekarzy weterynarii do:
a) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
b) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia
c) badania laboratoryjnego mięsa pozyskanego na użytek włany w kierunku obecności włośni.
d) prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
2. Osoby niebędące lekarzami weterynarii do:
a) poskramiania zwierząt przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii badań rozpoznawczych oraz pobieraniu prób do badań
Osoby zainteresowane wykonywaniem ww. czynności proszone są o składanie dokumentów w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu do dnia 08 grudnia 2023 r.

Dokumenty do pobrania:

1-Ogłoszenie w sprawie wyznaczeń lekarzy weterynarii i innych osób do czynności urzędowych na rok 2024
2-Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia,
3-Oświadczenie zleceniobiorcy
4-Oświadczenie o używaniu samochodu 

 

 ——————
Metadane:
Dodano w dniu: 11 listopada 2023 przez: administrator
Zmodyfikowany 23 listopada 2023

Skip to content