A-   A   A+ Godło Polski
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Służba CywilnaKomunikaty


Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrocławiu informuje o stwierdzeniu nowego przypadku afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu wrocławskiego. ASF stwierdzono u 1 dzika padłego znalezionego w okolicach miejscowości Siechnice.

Aktualna mapa dotycząca obszarów objętych ograniczeniami w związku z ASF znajduje się pod adresem  https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/.

Koordynaty dzika zakażonego afrykańskim pomorem świń z terenu naszego powiatu: N51.047313; E17.137479

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrocławiu apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bioasekuracji przez hodowców trzody chlewnej z terenu powiatu wrocławskiego.  Tylko odpowiedzialne podejście do przestrzegania zasad bioasekuracji może ochronić hodowców trzody chlewnej przed wniknięciem wirusa ASF do ich gospodarstw.Tymczasowa procedura przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy na teren Polski przez osoby nie posiadające kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ З УКРАЇНИ З СУПРОВОДЖУЮЧИМИ ТВАРИНАМИ (СОБАКИ, КОТИ, ФРЕТКИ)

INFORMATION FOR PEOPLE TRAVELLING FROM UKRAINE WITH COMPANION ANIMALS (DOGS, CATS, FERRETS)

INFORMACJA DLA OSÓB PRZEMIESZCZAJACYCH SIĘ Z UKRAINY ZE ZWIERZĘTAMI TOWARZYSZĄCYMI (PSY, KOTY, FRETKI)

Lista lekarzy wet. wyznaczonych do szczepienia zwierząt z Ukrainy.


Ogłoszenie o naborze na lekarzy wyznaczonych do wykonywania czynnosci urzędowych
(Szczepienia i czipowanie zwierząt z terenu Ukrainy na dworcu PKP).
Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrocławiu informuje, w dniu 31 stycznia 2022 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2022/136 z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego  (UE)  2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

W rozporządzeniu określono nowe obszary objęte ograniczeniami z powodu afrykańskiego pomoru świń, również w powiecie wrocławskim.

Obszar objęty ograniczeniami I (strefa niebieska) obejmuje:

gminy Jordanów Śląski, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim

Obszar objęty ograniczeniami II (strefa różowa) obejmuje:

gminy Czernica, Długołęka, Siechnice, miasto Wrocław, część gminy Żórawina położona na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim

Aktualna mapa obszarów jest zamieszczona na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii:

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/


Uboju z konieczności.

Ulotka ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.
Oświadczenie przedsiębiorcy. PDF
Word
Ulotka ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.
Świadectwo zdrowia - ubój z konieczności.Informacja dla myśliwych i rolników w sprawie sposobu pobierania prób do badań mięsa na obecność włośniInspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu, zaprasza do składania ofert na remont dachu budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu przy ul. Składowej 1-3 we Wrocławiu oraz ofert na remont piwnicy znajdującej się w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu przy ul. Składowej 1-3, opis przedmiotu zamówień oraz inne dokumenty znajdują się z załącznikach do pobrania.

Zamówienie na remont dachu
 1. zapytanie ofertowe
 2. opis przedmiotu zamówienia
 3. przedmiar robót oraz kosztorys
 4. oświadczenie wykonawcy dachu
 5. oświadczenie RODO
 6. Informacja o udzieleniu zamówienia na remont dachu


Zamówienie na remont piwnicy
 1. zapytanie ofertowe
 2. opis przedmiotu zamówienia
 3. przedmiar robót oraz kosztorys
 4. oświadczenie wykonawcy piwnicy
 5. oświadczenie RODO
 6. Informacja o wyniku postępowania na roboty budowlne - piwnica.

 

Informuję, że w dniu 22 października zostało opublikowane Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/1850  z dnia 21 października 2021 r. zmieniające  załącznik  I  do  rozporządzenia  wykonawczego  (UE)  2021/605
ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Link do w/w rozporządzenia w odnośniku poniżej.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1850&from=PL

W rozporządzeniu określono nowe obszary objęte ograniczeniami z powodu afrykańskiego pomoru świń w powiecie wrocławskim.

Obszar objęty ograniczeniami II:

 • część powiatu miejskiego Wrocław położona na południowy wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A8,
 • gminy Czernica, Siechnice, część gminy Długołęka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Żórawina położona na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim

Obszar objęty ograniczeniami I:

 • część powiatu miejskiego Wrocław położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez autostradę nr A8
 • gminy Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, część gminy Długołęka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim.

W obszarach I i II obowiązują szczególne wymogi przy przemieszczeniu świń, określone w rozporządzeniu wykonawczym  (UE)  2021/605 ustanawiającym szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń i w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń .

Prosimy o kontakt z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii we Wrocławiu przed sprzedażą świń z obszaru objętego ograniczeniami II.


  Informuję, że w związku z wykryciem afrykańskiego pomoru świń u padłych dzików na terenie województwa dolnośląskiego zostało opublikowane Rozporządzenie nr 27 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie województwa dolnośląskiego . Wyznaczony został obszar skażony obejmujący następujące obszary: gmina Siechnice, gmina Czernica, część gminy Żórawina w kierunku na północny wschód od autostrady A4. W obszarze skażonym obowiązują nakazy i zakazy dla hodowców świń, zarządców (dzierżawców) obwodów łowieckich oraz władz gmin. Tekst w/w rozporządzenia w odnośniku poniżej.

  Rozporządzenie nr 27 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie województwa dolnośląskiego

  Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują wyłącznie świnie i dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej.

  Ze względu na fakt, że wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one jak najszybciej  usuwane ze środowiska. W przypadku znalezienia padłych dzików należy ten fakt zgłosić do Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu w celu jak najszybszego pobrania prób.

   

  Postępowanie przy znalezieniu padłego dzika.

  Czynności, które należy podjąć po znalezieniu padłego dzika:

  • odpowiednio oznakować miejsca znalezienia zwłok dzika np. za pomocą taśmy rozpiętej na pniach drzew na wysokości ok. 1,5 m lub za pomocą tyczki/patyka z chorągiewką w celu łatwiejszej identyfikacji miejsca znalezienia padłego dzika;
  • powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić ich w miejscu znalezienia;
  • zgłosić fakt i miejsce znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (w tym, np. charakterystyczne punkty orientacyjne), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych w danym miejscu zwłok dzików, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

  W związku z zagrożeniem ASF:

  • w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
  • należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
  • nie spuszczać psów ze smyczy;
  • należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia;
  • należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

      Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrocławiu informuje, że w dniu 21 października 2021 r., o godzinie 10:00 w gmachu powiatowego inspektoratu weterynarii we Wrocławiu przy ul. Składowej 1-3 (obecnie Marii Dulebianki 1-3), zostanie przeprowadzone szkolenie z zakresu uboju zwierząt na własny użytek z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt przy uboju.

   Na szkolenie należy ze sobą przynieść dowód tożsamości oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł na konto Urzędu Miejskiego we Wrocławiu za wydanie zaświadczenia.

   Dane do przelewu:
   Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8
   50-141 Wrocław
   PKO Bank Polski S.A.
   Nr kąta: 82 10205226 0000 6102 0417 7895

   Wszystkich chętnych zapraszamy.


   Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu, zaprasza do składania ofert na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu w latach 2022-2024.   ASF Aktualne Informacje

   Zmiany w działaniu Inspektoratu

   

  Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami (zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/1205 z dnia 20 lipca 2021 r.)

   

   

  W związku z występowaniem ASF w Polsce na terytorium kraju zostały wyznaczone obszary objęte różnymi restrykcjami:

  • obszar objęty ograniczeniami III (kolor czerwony na mapie),
  • obszar objęty ograniczeniami II (kolor różowy na mapie),
  • obszar objęty ograniczeniami I (kolor niebieski na mapie).

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń w obszarach tych obowiązują ograniczenia w możliwości przemieszczania świń, mięsa wieprzowego i innych produktów pozyskanych od świń oraz dzików i ich mięsa (więcej informacji o ograniczeniach, zakazach i nakazach obowiązujących w poszczególnych strefach dostępnych jest tutaj). 

  W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrocławiu zwraca się z prośbą do osób utrzymujących trzodę chlewną na terenie powiatu wrocławskiego o zapoznanie się z informacjami przedstawionymi na stronie Głównego Lekarza Weterynarii.


  Ponadto prosi się właścicieli gospodarstw o wzmożoną uwagę na wszelkie przypadki nietypowego zachowania wśród świń, każdy podejrzany przypadek związany ze zdrowiem zwierząt należy zgłaszać do lekarza weterynarii opiekującego się stadem oraz bezpośrednio do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu tel. 71 347 98 20.

   

  Jednocześnie proszę o wzmożenie działań związanych z bioasekuracją ferm trzody chlewnej. Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrocławiu zgodnie z wymogami będzie prowadził zintensyfikowane kontrole gospodarstw na terenie powiatu mające na celu zagwarantowanie utrzymania zasad bioasekuracj, na terenie powiatu.

   


  Zmiany w działaniu Inspektoratu
  Zmiany w działaniu Inspektoratu

KOMUNIKAT PTASIA GRYPA

PTASIA GRYPA

  W dniu 19 kwietnia ukazało się Rozporządzenie Nr 8 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: trzebnickiego, wrocławskiego i średzkiego oraz miasta Wrocławia.


  PLW przypomina hodowcom drobiu podstawowe zasady bezpieczeństwa biologicznego (bioasekuracja).

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI

 • karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
 • przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU

 • przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;
 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich;
 • szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;
 • rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
 • wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
 • obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;
 • rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
 • brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

 • słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);
 • należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
 • należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
 • nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
 • nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);
 • jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.

Sekretariat

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zespoły:

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Zespół do spraw pasz i utylizacji

Administracja

Samodzielne stanowiska
Wykaz Lekarzy Wyznaczonych Przez PWL we Wrocławiu w 2021 roku
Regulamin ZFŚS
Oświadczenie ZFŚS
Poczta
PIW Wrocław