Godło Polski
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Służba CywilnaZespół ds. higieny materiału biologicznego i ochrony zwierząt

- lek. wet. Jakub Nakonieczny e-mail, tel. 71 347 98 26
- lek. wet. Justyna Bednarczyk e-mail, tel. 71 347 98 34Zespół:

  • prowadzi listy podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, w zakresie pozyskiwania, konserwacji, obróbki, przechowywania, prowadzenia obrotu lub wykorzystywania materiału biologicznego, jak również prowadzenia punktów kopulacyjnych
  • prowadzi nadzór i kontrolę podmiotów gospodarczych prowadzących wylęganie drobiu
  • współpracuje w tym zakresie z jednostkami uznającymi stada reprodukcyjne
  • prowadzi i gromadzi obowiązującą dokumentacje związaną z zagadnieniem
  • prowadzi nadzór i kontrolę podmiotów gospodarczych stacje inseminacji zwierząt
  • współpracuje z jednostkami prowadzącymi uznawanie rozpłodników
  • prowadzi sprawy z zakresu nadzoru nad przestrzeganiem ustawy o ochronie zwierząt

Sekretariat

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zespoły:

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Zespół do spraw pasz i utylizacji

Zespół ds. spraw higieny materiału biologicznego i ochrony zwierzat

Administracja

Samodzielne stanowiska
Wykaz Lekarzy Wyznaczonych Przez PWL we Wrocławiu w 2019 roku
Regulamin ZFŚS
Oświadczenie ZFŚS
Poczta
   3318 odwiedzin Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
tel. 71 347 98 20, 71 337 06 55, 71 337 06 28
fax. 71 347 98 39, 71 337 06 46
wroclaw(a)wroc.piw.gov.pl