Godło Polski
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Służba CywilnaZespół do spraw bezpieczeństwa żywności

- lek. wet. Dariusz Niewierski e-mail, tel. 71 347 98 27
- lek. wet. Bożena Liberska e-mail, tel. 71 347 98 22
- lek. wet. Marta Maj-Trokielewicz e-mail, tel. 71 347 98 37Zespół:

  • prowadzi rejestr podmiotów (wykaz zakładów nadzorowanych) w zakresie swojego działania
  • sporządza i przekazuje protokoły kontroli podmiotów gospodarczychy w zakresie swojego działania
  • konsultuje plany techniczno - technologiczne zakładów
  • zgodnie z protokółem pobrania prób kieruje materiał do badań laboratoryjnych gromadzi otrzymane wyniki oraz prowadzi ich analizę
  • w oparciu o zebrane dokumenty przygotowuje wnioski dla powiatowego lekarza weterynarii o wydanie decyzji w I instancji
  • prowadzi dokumentacje wg kpa i przygotowuje wnioski dla powiatowego lekarza weterynarii o wydanie decyzji w I instancji
  • prowadzi dokumentacje wg instrukcji postępowania ze środkiem spożywczym o niewłaściwej jakości
  • wydaje i przekazuje świadectwa sanitarne dla specjalistycznych środków transportu
  • w zakresie swojego działania współpracuje z Inspekcja sanitarną

Sekretariat

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zespoły:

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Zespół do spraw pasz i utylizacji

Zespół ds. spraw higieny materiału biologicznego i ochrony zwierzat

Administracja

Samodzielne stanowiska
Wykaz Lekarzy Wyznaczonych Przez PWL we Wrocławiu w 2019 roku
Regulamin ZFŚS
Oświadczenie ZFŚS
Poczta
   3318 odwiedzin Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
tel. 71 347 98 20, 71 337 06 55, 71 337 06 28
fax. 71 347 98 39, 71 337 06 46
wroclaw(a)wroc.piw.gov.pl