A-   A   A+ Godło Polski
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Służba CywilnaZespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

- lek. wet. Justyna Bednarczyk e-mail, tel. 71 347 98 26
- lek. wet. Adam Szymerowski e-mail, tel. 71 347 98 33

Zespołem kieruje koordynator zspołu

Zespół:

 • przygotowuje i przekazuje wnioski dla powiatowego lekarza weterynarii o wydanie decyzji w I instancji
 • przygotowuje i koordynuje akcje masowe prowadzone przez prywatne podmioty gospodarcze
 • gromadzi i analizuje wyniki badań przeprowadzanych przez lekarzy prywatnych posiadających upoważnienia do działań płatnych z budżetu państwa
 • prowadzi działanie w ogniskach choroby zakaźnej
 • przygotowuje i przekazuje zakazy i nakazy mające na celu zwalczenie choroby zakaźnej
 • wydaje skierowania do badań laboratoryjnych
 • nadzoruje handel, import i eksport zwierząt
 • dokonuje kontroli w miejscu przeznaczenia
 • przeprowadza kontrole podmiotów gospodarczych prowadzących działalność nadzorowaną, sporządza i gromadzi protokoły tych kontroli
 • sporządza i gromadzi protokoły dochodzenia i badania epizootycznego
 • sporządza i przekazuje protokoły kontroli stwierdzające prowadzenie działalności niezgodnej z warunkami weterynaryjnymi
 • sporządza i gromadzi notatki służbowe dotyczące swojej działalności
 • sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt

Sekretariat

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zespoły:

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Zespół do spraw pasz i utylizacji

Administracja

Samodzielne stanowiska
Wykaz Lekarzy Wyznaczonych Przez PWL we Wrocławiu w 2021 roku
Regulamin ZFŚS
Oświadczenie ZFŚS
Poczta
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
tel. 71 347 98 20, 71 337 06 55, 71 337 06 28
fax. 71 347 98 39, 71 337 06 46
wroclaw(a)wroc.piw.gov.pl