A-   A   A+ Godło Polski
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Służba CywilnaBadanie mięsa na obecność włośni metodą wytrawiania.

Uwaga!

Wszystkie Koła Łowieckie z terenu Wrocławia i powiatu wrocławskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrocławiu informuje, że zgodnie z opracowaną nową procedurą, próbki mięsa od dzików pochodzących z polowań i odstrzałów sanitarnych (przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej lub na użytek własny), jak również próbki mięsa pozyskane od świń z przeznaczeniem na użytek własny, będą przyjmowane tylko w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu przy ul. Składowej 1-3 i po weryfikacji jakości otrzymanych próbek oraz wypełnionych przez właściciela próbki dokumentów im towarzyszących (Zlecenie badania urzędowego mięsa na obecność włośni), będą przekazywane do badań w ZHW we Wrocławiu.
Próbki będą przekazywane do laboratorium we wtorki o godz. 10:00 oraz w piątki o godz. 10:00, dlatego próbki w tych dniach należy dostarczyć najpóźniej do godz. 9:00.
Procedura badania mięsa w pracowniach wyłącznie w obrębie powiatu, na terenie którego mięso zostało pozyskane, ma na celu usprawnienie rozliczeń finansowych związanych z wypłatą ekwiwalentu za pozyskane tusze, a także podjęcie niezbędnych działań w przypadku stwierdzenia obecności larw włośni.
Próbki mięsa dostarczane do PIW we Wrocławiu pochodzące z innych powiatów niż Wrocław i powiat wrocławski, nie będą przyjmowane i przekazywane do badań w ZHW we Wrocławiu.

Powyższa procedura będzie obowiązywała od dnia 19 grudnia 2022 r.

Pismo PWL       Zlecenie badania URZĘDOWEGO mięsa na obecność włośni

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrocławiu informuje, że w dniu 3 LISTOPADA 2017R. zostało podpisane porozumienie z Dolnośląskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii we Wrocławiu,
w sprawie urzędowego badania mięsa dzików, świń i nutrii na obecność włośni metodą wytrawiania, przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.
Badania mięsa na obecność włośni metodą wytrawiania będą przeprowadzane przez Pracownię Włośni w Laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu przy ul. Januszowickiej 48.
Zlecenie na badanie mięsa na obecność włośni - Druki do pobrania
- jest do pobrania w zakładce „Ubój na użytek własny” lub ze strony Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu wroc.wiw.gov.pl (zakładka ZHW).

Sekretariat

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zespoły:

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Zespół do spraw pasz i utylizacji

Administracja

Samodzielne stanowiska
Wykaz Lekarzy Wyznaczonych Przez PWL we Wrocławiu w 2024 roku
Regulamin ZFŚS
Oświadczenie ZFŚS
Poczta
PIW Wrocław