A-   A   A+ Godło Polski
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Służba CywilnaBadanie mięsa na obecność włośni metodą wytrawiania.

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrocławiu informuje, że w dniu 3 LISTOPADA 2017R. zostało podpisane porozumienie z Dolnośląskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii we Wrocławiu,
w sprawie urzędowego badania mięsa dzików, świń i nutrii na obecność włośni metodą wytrawiania, przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.
Badania mięsa na obecność włośni metodą wytrawiania będą przeprowadzane przez Pracownię Włośni w Laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu przy ul. Januszowickiej 48.
Zlecenie na badanie mięsa na obecność włośni - Druki do pobrania
- jest do pobrania w zakładce „Ubój na użytek własny” lub ze strony Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu wroc.wiw.gov.pl (zakładka ZHW).
Płatność wyłącznie gotówką.

Sekretariat

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zespoły:

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Zespół do spraw pasz i utylizacji

Administracja

Samodzielne stanowiska
Wykaz Lekarzy Wyznaczonych Przez PWL we Wrocławiu w 2022 roku
Regulamin ZFŚS
Oświadczenie ZFŚS
Poczta
PIW Wrocław