A-   A   A+ Godło Polski
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Służba Cywilna


Efektywność energetyczna

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2011r. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.) Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu informuje, że stosuje następujące środki poprawy efektywności energetycznej:
  1. nabycie nowych urządzeń, instalacji lub pojazdów, charakteryzujących się niskim zużyciem energii lub niskimi kosztami eksploatacji;
  2. wymiana eksploatowanych urządzeń, instalacji lub pojazdów na urządzenia, instalacje lub pojazdy, o których mowa w pkt 1, albo ich modernizacja;

Raport energetyczny 2014

Sekretariat

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zespoły:

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Zespół do spraw pasz i utylizacji

Administracja

Samodzielne stanowiska
Wykaz Lekarzy Wyznaczonych Przez PWL we Wrocławiu w 2024 roku
Regulamin ZFŚS
Oświadczenie ZFŚS
Poczta
PIW Wrocław