A-   A   A+ Godło Polski
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Służba Cywilna


Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

- lek. wet. Paulina Plutecka e-mail, tel. 71 347 98 38
- lek. wet. Oliwia Kremiec - Galant e-mail, tel. 71 347 98 30
- lek. wet. Paulina Rogowska e-mail, tel. 71 347 98 34Zespół:

  • prowadzi rejestr podmiotów (wykaz zakładów nadzorowanych) w zakresie swojego działania
  • sporządza i przekazuje protokoły kontroli podmiotów gospodarczychy w zakresie swojego działania
  • konsultuje plany techniczno - technologiczne zakładów
  • zgodnie z protokółem pobrania prób kieruje materiał do badań laboratoryjnych gromadzi otrzymane wyniki oraz prowadzi ich analizę
  • w oparciu o zebrane dokumenty przygotowuje wnioski dla powiatowego lekarza weterynarii o wydanie decyzji w I instancji
  • prowadzi dokumentacje wg kpa i przygotowuje wnioski dla powiatowego lekarza weterynarii o wydanie decyzji w I instancji
  • prowadzi dokumentacje wg instrukcji postępowania ze środkiem spożywczym o niewłaściwej jakości
  • wydaje i przekazuje świadectwa sanitarne dla specjalistycznych środków transportu
  • w zakresie swojego działania współpracuje z Inspekcja sanitarną

Sekretariat

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zespoły:

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Zespół do spraw pasz i utylizacji

Administracja

Samodzielne stanowiska
Wykaz Lekarzy Wyznaczonych Przez PWL we Wrocławiu w 2024 roku
Regulamin ZFŚS
Oświadczenie ZFŚS
Poczta
PIW Wrocław