A-   A   A+ Godło Polski
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Służba Cywilna


Informacje dla prywatnych lekarzy weterynariiInformacje dotyczące wykrycia nowego wirusa pochodzącego z rodziny Bunyayiridae rodzaju Orthobunyayirus ważne!

Tabelaryczne zestawienie zmian w charakterystykach produktów leczniczych weterynaryjnych ważne!

WAŻNE!
Przekazuję informację o zakładach z terenu Dolnego Śląska, które całkowicie zakończyły działalność lub zakończyły działalność ubojową i zaczęły działać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej lokalnej i ograniczonej (Dz. U. z 2007r. Nr 4 poz. 36). Do tych zakładów nie należy kierować zwierząt do uboju ( Lista ).
Jednocześnie informuję, że na stronie Głównego Lekarza Weterynarii ( link do strony ) znajduje się lista zakładów zatwierdzonych z całej Polski, które w dalszym ciągu mogą prowadzić ubój zwierząt. Przy wystawianiu skierowania do uboju na teren innego województwa, należy dokładnie sprawdzić, czy dany zakład ubojowy figuruje na tej liście i tylko do takich zakładów należy kierować zwierzęta do uboju.

Sekretariat

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zespoły:

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Zespół do spraw pasz i utylizacji

Administracja

Samodzielne stanowiska
Wykaz Lekarzy Wyznaczonych Przez PWL we Wrocławiu w 2024 roku
Regulamin ZFŚS
Oświadczenie ZFŚS
Poczta
PIW Wrocław