Zmiany zasad przywozu psów, kotów, fretek z Rosji i Białorusi.

Zmiany zasad przywozu psów, kotów, fretek z Rosji i Białorusi. link: https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Zmiany-zasad-przywozu-psow-kotow-fretek-z-Rosji-i-Bialorusi/idn:2525 Zgodnie z przyjętymi przez Komisję Europejską rozporządzeniami Federacja Rosyjska i Republika Białorusi zostały skreślone z listy państw zwolnionych z obowiązku badania miareczkowania poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie. Zmiana ta

Skip to content