A-   A   A+ Godło Polski
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Służba Cywilna


Kontakt

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
we Wrocławiu
ul. Składowa 1-3, 50-209 Wrocław
tel. 71 347 98 20, 71 337 06 55, 71 337 06 28
fax. 71 347 98 39, 71 337 06 46
NIP: 897-15-88-187 Regon: 931950873

wroclaw@wroc.piw.gov.pl
ESP – Elektroniczna Skrzynka Podawcza
/piwwroclaw/SkrytkaESP

godziny urzędowania:
poniedziałek - wtorek, 7:30 - 15:30
środa, 7:30 - 18:00
czwartek - piątek, 7:30 - 15:30
Interesantów w sprawach skarg, wniosków i zażaleń przyjmuje
Powiatowy Lekarz Weterynarii lub jego zastępca
w każdą środę w godzinach 15:30 – 16:30.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu w celu realizacji niniejszego zgłoszenia.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej , w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, modyfikowania i usuwania.
Swoje dane podaję dobrowolnie.
Kod z obrazka ->

Sekretariat

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zespoły:

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Zespół do spraw pasz i utylizacji

Administracja

Samodzielne stanowiska
Wykaz Lekarzy Wyznaczonych Przez PWL we Wrocławiu w 2024 roku
Regulamin ZFŚS
Oświadczenie ZFŚS
Poczta
PIW Wrocław