A-   A   A+ Godło Polski
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Służba Cywilna


Lista podmiotów upoważnionychLista podmiotów, które otrzymały zgodę na realizacje szkoleń teoretycznych dla osób przeprowadzających uśmiercanie i działania związane z uśmiercaniem zwierząt na terenie powiatu wrocławskiego.

STAR Sp. z o.o. 63-340 Ostrów Wielkopolski, ul. Radłowska 40


Sekretariat

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zespoły:

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Zespół do spraw pasz i utylizacji

Administracja

Samodzielne stanowiska
Wykaz Lekarzy Wyznaczonych Przez PWL we Wrocławiu w 2023 roku
Regulamin ZFŚS
Oświadczenie ZFŚS
Poczta
PIW Wrocław