A-   A   A+ Godło Polski
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Służba Cywilna


































































Praca


Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt. - Koniec naboru

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt. - Koniec naboru

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt. - Koniec naboru

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt. - Koniec naboru

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt. - Koniec naboru

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji. - Koniec naboru

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt. - Koniec naboru

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji. - Koniec naboru

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt. - Koniec naboru

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Inspektor Weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji w Zespole ds. Bezpieczeństwa Żywności, Pasz i Utylizacji. - Koniec naboru

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Inspektor Weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji w Zespole ds. Bezpieczeństwa Żywności, Pasz i Utylizacji - Koniec naboru



Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Inspektor Weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji w Zespole ds. Bezpieczeństwa Żywności, Pasz i Utylizacji. - Koniec naboru

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Inspektor Weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji w Zespole ds. Bezpieczeństwa Żywności, Pasz i Utylizacji. - Koniec naboru

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Inspektor Weterynaryjny. - Koniec naboru

Sekretariat

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zespoły:

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Zespół do spraw pasz i utylizacji

Administracja

Samodzielne stanowiska
Wykaz Lekarzy Wyznaczonych Przez PWL we Wrocławiu w 2024 roku
Regulamin ZFŚS
Oświadczenie ZFŚS
Poczta
PIW Wrocław