A-   A   A+ Godło Polski
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Służba Cywilna


Przetargi


Plan zamówień publicznych na rok 2022.


Dostawa chłodni kontenerowych dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu.


Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu, zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę 2 sztuk trychinoskopu stereoskopowego do badania mięsa na obecność włośni metodą wytrawiania dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu przy ul. Składowej 1-3 we Wrocławiu, zgodnie z zamieszczonym zapytaniem ofertowym.
Zapytanie ofertowe
Oświadczenie RODO
Klauzula RODO

Informacja o wyniku postępowana.

Sekretariat

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zespoły:

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Zespół do spraw pasz i utylizacji

Administracja

Samodzielne stanowiska
Wykaz Lekarzy Wyznaczonych Przez PWL we Wrocławiu w 2022 roku
Regulamin ZFŚS
Oświadczenie ZFŚS
Poczta
PIW Wrocław