A-   A   A+ Godło Polski
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Służba Cywilna


Przetargi


Plan zamówień publicznych na rok 2022.


Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu, zaprasza do składania ofert, której przedmiotem jest usługa malowania pomieszczeń biurowych oraz sanitariatów znajdujących się w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu przy ul. Składowej 1-3 we Wrocławiu, zgodnie z zamieszczonym zapytaniem ofertowym.
Przy składaniu oferty należy dołączyć wypełnione załączniki.
Zapytanie ofertowe
Oświadczenie dot. warunków
Oświadczenie RODO
Klauzula RODO

Informacja o wyniku postępowania.

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu, zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu przy ul. Składowej 1-3 we Wrocławiu, zgodnie z zamieszczonym zapytaniem ofertowym.
Przy składaniu oferty należy dołączyć wypełnione załączniki.
Zapytanie ofertowe
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie dot. warunków
Oświadczenie RODO
Klauzula RODO

Informacja o wyniku postępowania.

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu, zaprasza do składania ofert na usługę wykonania mebli biurowych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu przy ul. Składowej 1-3 we Wrocławiu, zgodnie z zamieszczonym zapytaniem ofertowym.
Przy składaniu oferty należy dołączyć wypełnione załączniki
Zapytanie ofertowe
Oświadczenie dot. warunków
Oświadczenie RODO
Klauzula RODO

Informacja o wyniku postępowania.
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu, zaprasza do składania ofert na usługę budowlaną, polegającą na remoncie dachu budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu przy ul. Składowej 1-3 we Wrocławiu, zgodnie z zamieszczonym zapytaniem ofertowym.
Przy składaniu oferty należy dołączyć wypełnione załączniki
Zapytanie ofertowe
Oświadczenie dot. warunków
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiar robót
Kosztorys inwestorski
Oświadczenie RODO
Klauzula RODO

Informacja o wyniku postępowania.
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu, zaprasza do składania ofert na usługę wykonania mebli biurowych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu przy ul. Składowej 1-3 we Wrocławiu, zgodnie z zamieszczonym zapytaniem ofertowym.
Przy składaniu oferty należy dołączyć wypełnione załączniki
Zapytanie ofertowe
Oświadczenie dot. warunków
Oświadczenie RODO
Klauzula RODO

Informacja o wyniku postępowania.
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu, zaprasza do składania ofert na usługę budowlaną, polegającą na remoncie dachu budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu przy ul. Składowej 1-3 we Wrocławiu, zgodnie z zamieszczonym zapytaniem ofertowym.
Przy składaniu oferty należy dołączyć wypełnione załączniki
Zapytanie ofertowe
Oświadczenie dot. warunków
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiar robót
Kosztorys inwestorski
Oświadczenie RODO
Klauzula RODO

Informacja o wyniku postępowania.
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu, zaprasza do składania ofert, której przedmiotem jest usługa malowania klatki schodowej, korytarzy oraz dwóch pokoi znajdujących się w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu przy ul. Składowej 1-3 we Wrocławiu, zgodnie z zamieszczonym zapytaniem ofertowym.
Przy składaniu oferty należy dołączyć wypełnione załączniki
Zapytanie ofertowe
Oświadczenie dot. warunków
Oświadczenie RODO
Klauzula RODO

Informacja o wyniku postępowania

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu, zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu przy ul. Składowej 1-3 we Wrocławiu, zgodnie z zamieszczonym zapytaniem ofertowym.
Przy składaniu oferty należy dołączyć wypełnione załączniki.
Zapytanie ofertowe
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie dot. warunków
Oświadczenie RODO
Klauzula RODO

Informacja o wyniku postępowania.

Dostawa chłodni kontenerowych dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu.


Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu, zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę 2 sztuk trychinoskopu stereoskopowego do badania mięsa na obecność włośni metodą wytrawiania dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu przy ul. Składowej 1-3 we Wrocławiu, zgodnie z zamieszczonym zapytaniem ofertowym.
Zapytanie ofertowe
Oświadczenie RODO
Klauzula RODO

Informacja o wyniku postępowana.

Sekretariat

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zespoły:

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Zespół do spraw pasz i utylizacji

Administracja

Samodzielne stanowiska
Wykaz Lekarzy Wyznaczonych Przez PWL we Wrocławiu w 2024 roku
Regulamin ZFŚS
Oświadczenie ZFŚS
Poczta
PIW Wrocław