A-   A   A+ Godło Polski
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Służba CywilnaUbój na użytek własny

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrocławiu informuje, że zgodnie z opracowaną nową procedurą, próbki mięsa od dzików pochodzących z polowań i  odstrzałów sanitarnych (przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej lub na użytek własny), jak również próbki mięsa pozyskane od świń z przeznaczeniem na użytek własny, będą przyjmowane od dnia 1 stycznia 2024 r. tylko w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu przy ul. Składowej 1-3 i po weryfikacji jakości dostarczonych próbek oraz wypełnionych przez właściciela próbki dokumentów im towarzyszących (Zlecenie badania urzędowego mięsa na obecność włośni), będą przekazywane do badań w ZHW we Wrocławiu aż do momentu uruchomienia pracowni terenowej, która będzie wykonywała badanie mięsa na obecność włośni metodą wytrawiania próbki zbiorczej i mieścić się będzie w:

Mietkowie przy ul. Spółdzielczej nr 2,

55-081 Mietków,

a badania wykonywane będą przez:

lek. wet. Stanisława Bielskiego,

tel.: 601-788-950; 71-316-82-52.

 

Procedura badania mięsa w pracowni ZHW we Wrocławiu, dotyczy mięsa które zostało pozyskane wyłącznie w obrębie powiatu wrocławskiego lub Miasta Wrocławia, co ma na celu usprawnienie rozliczeń finansowych związanych z wypłatą ekwiwalentu za pozyskane tusze, a także podjęcie niezbędnych działań w przypadku stwierdzenia obecności larw włośni.

 

Próbki do ZHW we Wrocławiu będą przekazywane do laboratorium we wtorki o godz. 10:00 oraz w piątki o godz. 10:00, dlatego próbki w tych dniach należy dostarczyć najpóźniej do godz. 9:00.

 

Próbki mięsa dostarczane do PIW we Wrocławiu pochodzące z innych powiatów niż Wrocław i powiat wrocławski, nie będą przyjmowane i przekazywane do badań w ZHW we Wrocławiu.

ASF Aktualne Informacje ASF Aktualne Informacje
ASF Aktualne Informacje
ASF Aktualne InformacjeRozporządzenie - wymagania przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny i zmiany do rozporządzenia

Zgłoszenie uboju:
bydło do 12m zycia, kozy, owce PDF Word
inne PDF Word

Zakłady utylizacyjne

Wykaz lekarzy - Wrocław

Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu próbek mięsa PDF Word

Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu mięsa PDF Word

Zgłoszenie padnięcia bydła, owiec, kóz PDF Word

Ubój na użytek własny - informacje.

WYKAZ SRM OD BYDŁA, OWIEC I KÓZ.

Informacje dotyczące rodzajów próbek dostarczanych do Pracowni Diagnostyki Chorób Zakaźnych Zwierząt


Zlecenie na badanie mięsa na obecność włośni

Kwalifikacje osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt

Sekretariat

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zespoły:

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Zespół do spraw pasz i utylizacji

Administracja

Samodzielne stanowiska
Wykaz Lekarzy Wyznaczonych Przez PWL we Wrocławiu w 2024 roku
Regulamin ZFŚS
Oświadczenie ZFŚS
Poczta
PIW Wrocław