A-   A   A+ Godło Polski
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Służba CywilnaUbój na użytek własny

ASF Aktualne Informacje ASF Aktualne Informacje
ASF Aktualne Informacje
ASF Aktualne InformacjeRozporządzenie - wymagania przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny i zmiany do rozporządzenia

Zgłoszenie uboju:
bydło do 12m zycia, kozy, owce PDF Word
inne PDF Word

Zakłady utylizacyjne

Wykaz lekarzy - Wrocław

Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu próbek mięsa PDF Word

Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu mięsa PDF Word

Zgłoszenie padnięcia bydła, owiec, kóz PDF Word

Ubój na użytek własny - informacje.

WYKAZ SRM OD BYDŁA, OWIEC I KÓZ.

Informacje dotyczące rodzajów próbek dostarczanych do Pracowni Diagnostyki Chorób Zakaźnych Zwierząt


Zlecenie na badanie mięsa na obecność włośni

Kwalifikacje osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt

Sekretariat

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zespoły:

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Zespół do spraw pasz i utylizacji

Administracja

Samodzielne stanowiska
Wykaz Lekarzy Wyznaczonych Przez PWL we Wrocławiu w 2023 roku
Regulamin ZFŚS
Oświadczenie ZFŚS
Poczta
PIW Wrocław