A-   A   A+ Godło Polski
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Służba Cywilna


Wyznaczenia lekarzy weterynarii na 2023 r.Ogłoszenie o naborze lekarzy wyznaczeni 2023 r.

Załącznik nr 1 do instrukcji w sprawie wyznaczania lekarzy. PDF
Word
Oświadczenie zleceniobiorcy. PDF
Word
Oświadczenie o używaniu samochodu. PDF
Word

Sekretariat

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zespoły:

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Zespół do spraw pasz i utylizacji

Administracja

Samodzielne stanowiska
Wykaz Lekarzy Wyznaczonych Przez PWL we Wrocławiu w 2024 roku
Regulamin ZFŚS
Oświadczenie ZFŚS
Poczta
PIW Wrocław