A-   A   A+ Godło Polski
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Służba Cywilna
Lekarze wyznaczeni do badania mięsa w kierunku włośni

metodą wytrawiania próbki zbiorczej

z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania.

Wrocław i Powiat Wrocławski

 

 

Obszar działania

Imię i nazwisko urzędowego lekarza weterynarii badającego mięso w kierunku włośni metodą wytrawiania

Siedziba, telefon

Dni oraz godziny przyjęcia próbek do badań

Powiat Wrocławski

Stanisław Bielski

Nr urzędowego lek. wet.

02 64 29

Metoda wytrawiania

Mietków, ul. Spółdzielcza 3,

55-081 Mietków.
tel: 71-316-82-52;
tel. kom: 601-788-950;

Poniedziałek-Sobota:
od 8:00 do 20:00

Miasto Wrocław

i powiat wrocławski

Zakład Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu

Metoda wytrawiania

Próbki należy dostarczać do

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu,

ul. Składowa 1-3,

55-209 Wrocław.

Poniedziałek, Środa, Czwartek

od godz.: 8:00 do 15:00;

Wtorek i Piątek

od godz.: 8:00 do godz. 9:00
i po godz. 11:00 do 15:00

 


Sekretariat

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zespoły:

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Zespół do spraw pasz i utylizacji

Administracja

Samodzielne stanowiska
Wykaz Lekarzy Wyznaczonych Przez PWL we Wrocławiu w 2024 roku
Regulamin ZFŚS
Oświadczenie ZFŚS
Poczta
PIW Wrocław