A-   A   A+ Godło Polski
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Służba Cywilna


Zadania

Zadania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
określają poniższe akty prawne.


 1. Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej
 2. Ustawa o kontroli weterynaryjnej w handlu
 3. Ustawa o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego
 4. Ustawa o paszach
 5. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 6. Ustawa o ochronie zwierząt
 7. Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
 8. Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
 9. Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
 10. Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych
 11. Ustawa o ochronie przyrody


Sekretariat

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zespoły:

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Zespół do spraw pasz i utylizacji

Administracja

Samodzielne stanowiska
Wykaz Lekarzy Wyznaczonych Przez PWL we Wrocławiu w 2024 roku
Regulamin ZFŚS
Oświadczenie ZFŚS
Poczta
PIW Wrocław