A-   A   A+ Godło Polski
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Służba Cywilna


Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

tel. 71 347 98 21
tel. kom. 603 650 539
lek. wet. Dariusz Niewierski e-mail

  • Podejmowanie czynności w zastępstwie Powiatowego Lekarza Weterynarii.
  • Kieruje zespołem do spraw bezpieczeństwa żywności.

Sekretariat

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zespoły:

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Zespół do spraw pasz i utylizacji

Administracja

Samodzielne stanowiska
Wykaz Lekarzy Wyznaczonych Przez PWL we Wrocławiu w 2024 roku
Regulamin ZFŚS
Oświadczenie ZFŚS
Poczta
PIW Wrocław