A-   A   A+ Godło Polski
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Służba Cywilna


Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

- lek. wet. Justyna Bednarczyk e-mail, tel. 71 347 98 26
- lek. wet. Magdalena Baniak e-mail, tel. 71 347 98 32
- lek. wet. Luiza Seredyńska e-mail, tel. 71 347 98 22
- lek. wet. Andrzej Szczepaniak e-mail, tel. 71 347 98 22
- lek. wet. Weronika Przybyła e-mail, tel. 71 347 98 35
- mgr Ewa Miruć e-mail, tel. 71 347 98 31

Zespołem kieruje koordynator zspołu

Zespół:

 • przygotowuje i przekazuje wnioski dla powiatowego lekarza weterynarii o wydanie decyzji w I instancji
 • przygotowuje i koordynuje akcje masowe prowadzone przez prywatne podmioty gospodarcze
 • gromadzi i analizuje wyniki badań przeprowadzanych przez lekarzy prywatnych posiadających upoważnienia do działań płatnych z budżetu państwa
 • prowadzi działanie w ogniskach choroby zakaźnej
 • przygotowuje i przekazuje zakazy i nakazy mające na celu zwalczenie choroby zakaźnej
 • wydaje skierowania do badań laboratoryjnych
 • nadzoruje handel, import i eksport zwierząt
 • dokonuje kontroli w miejscu przeznaczenia
 • przeprowadza kontrole podmiotów gospodarczych prowadzących działalność nadzorowaną, sporządza i gromadzi protokoły tych kontroli
 • sporządza i gromadzi protokoły dochodzenia i badania epizootycznego
 • sporządza i przekazuje protokoły kontroli stwierdzające prowadzenie działalności niezgodnej z warunkami weterynaryjnymi
 • sporządza i gromadzi notatki służbowe dotyczące swojej działalności
 • sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt

Sekretariat

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zespoły:

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Zespół do spraw pasz i utylizacji

Administracja

Samodzielne stanowiska
Wykaz Lekarzy Wyznaczonych Przez PWL we Wrocławiu w 2024 roku
Regulamin ZFŚS
Oświadczenie ZFŚS
Poczta
PIW Wrocław