Powiatowy Lekarz Weterynarii
tel. 71 347 98 20; tel. kom. 605 035 306
dr n. wet. Monika Kotowicz

 • wydaje zarządzenia powiatowego lekarza weterynarii
 • ustala zakresy czynności poszczególnych pracowników inspektoratu
 • upoważnia pracowników inspektoratu do wydawania decyzji administracyjnych w swoim imieniu
 • prowadzi rejestr podmiotów gospodarczych prowadzących działalność nadzorowaną
 • wyznacza inne osoby do prowadzenia akcji masowych, urzędowych szczepień, wydawania świadectw zdrowia drobiu do rzeźni oraz do wykonywania innych czynności urzędowych w ognisku choroby zaraźliwej, a także zawiera z nimi stosowne umowy
 • zawiera umowy z ocenicielami powołanymi do szacowania zwierząt
 • przygotowuje powiatowe plany gotowości zwalczania chorób na podstawie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. (poz. 1153)
 • wydaje decyzje o stwierdzeniu (podejrzeniu) choroby zakaźnej i postępowaniu w ognisku
 • powiadamia Głównego Lekarza Weterynarii o stwierdzeniu choroby zakaźnej podlegającej natychmiastowemu zgłoszeniu
 • powiadamia Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o stwierdzeniu choroby zakaźnej
 • wydaje rozporządzenia w sprawie utworzenia „okręgu zapowietrzonego” i „zagrożonego”
 • wydaje decyzje o przyznaniu i wypłacie odszkodowania
 • odwołuje decyzje o stwierdzeniu ( podejrzeniu ) choroby zakaźnej i postępowaniu w ognisku
 • odwołuje rozporządzenia w sprawie utworzenia okręgów: „zapowietrzonego” i „zagrożonego”
 • wydaje dokumenty dla zwierząt i towarów przeznaczonych do handlu
 • wysyła powiadomienia o ruchu towarów i zwierząt za pośrednictwem systemów informatycznych
 • wydaje świadectwa eksportowe na zwierzęta wywożone do krajów trzecich
 • organizuje i nadzoruje badanie zwierząt rzeźnych i mięsa oraz ustala rzeźniane i terenowe obwody badania
 • wyznacza lekarzy oraz inne osoby upoważnione do badania zwierząt rzeźnych i mięsa
 • ogłasza do publicznej wiadomości nazwiska osób upoważnionych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa
 • wydaje decyzje nakazującą usunięcie uchybień lub wstrzymującą prowadzenie działalności do czasu usunięcia uchybień
 • wydaje decyzje o postępowaniu ze środkiem spożywczym o niewłaściwej jakości zdrowotnej
 • wydaje zaświadczenia o urodzeniu zwierząt podlegających ochronie gatunkowej w hodowli

 

 

 

 ——————
Metadane:
Dodano w dniu: 19 listopada 2023 przez: administrator
Zmodyfikowany 23 listopada 2023

Skip to content