Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

– lek. wet. Paulina Plutecka e-mail, tel. 71 347 98 38
– lek. wet. Oliwia Kremiec – Galant e-mail, tel. 71 347 98 30
– lek. wet. Paulina Rogowska e-mail, tel. 71 347 98 34

Zespół:

  • prowadzi rejestr podmiotów (wykaz zakładów nadzorowanych) w zakresie swojego działania
  • sporządza i przekazuje protokoły kontroli podmiotów gospodarczychy w zakresie swojego działania
  • konsultuje plany techniczno – technologiczne zakładów
  • zgodnie z protokółem pobrania prób kieruje materiał do badań laboratoryjnych gromadzi otrzymane wyniki oraz prowadzi ich analizę
  • w oparciu o zebrane dokumenty przygotowuje wnioski dla powiatowego lekarza weterynarii o wydanie decyzji w I instancji
  • prowadzi dokumentacje wg kpa i przygotowuje wnioski dla powiatowego lekarza weterynarii o wydanie decyzji w I instancji
  • prowadzi dokumentacje wg instrukcji postępowania ze środkiem spożywczym o niewłaściwej jakości
  • wydaje i przekazuje świadectwa sanitarne dla specjalistycznych środków transportu
  • w zakresie swojego działania współpracuje z Inspekcja sanitarną

 

 

 

 ——————
Metadane:
Dodano w dniu: 19 listopada 2023 przez: administrator
Zmodyfikowany 23 listopada 2023

Skip to content