Zespół do spraw pasz i utylizacji

– lek. wet. Wojciech Bazanowski e-mail, tel. 71 347 98 28
– lek. wet. Agnieszka Durydiwka-Kaczmarek e-mail, tel. 71 347 98 36
– lek. wet. Marta Maj – Trokielewicz e-mail, tel. 71 347 98 27
– lek. wet. Renata Dudycz – Grynienko e-mail, tel. 71 347 98 27

Do zadań zespołu należy prowadzenie spraw wynikających z przepisów o środkach żywienia zwierząt i ubocznych produktach pochodzenia zwierzęcego, przepisów o weterynaryjnej kontroli w handlu, w zakresie środków żywienia zwierząt, oraz dotyczących utylizacji materiału kategorii I, II i III (materiału szczególnego, wysokiego i06 niskiego ryzyka), a w szczególności:

 • kontroli warunków wytwarzania, obrotu, handlu i stosowania środków żywienia zwierząt
 • nadzoru nad wymogami organizacyjno-technicznymi przy wytwarzaniu i obrocie środkami żywienia zwierząt oraz prawidłowości ich oznakowania
 • nadzoru nad procedurami kontroli przedsiębiorstw prowadzących obrót środkami żywienia zwierząt
 • zbierania, transportowania, przechowywania, operowania, przetwarzania oraz wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenia monitorowania jakości mikrobiologicznej oraz zawartości substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i środkach żywienia zwierząt
 • prowadzenie ewidencji przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania środków żywienia zwierząt
 • prowadzenie ewidencji podmiotów zajmujących się obrotem środkami żywienia zwierząt
 • prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi oraz materiałami medycznymi stosowanymi w weterynarii
 • prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad wytwarzaniem pasz leczniczych
 • prowadzenie ewidencji wyników kontroli jakości produktów leczniczych weterynaryjnych
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczące środków żywienia zwierząt
 • prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad zbieraniem, przewozem, przetwarzaniem i utylizacją zwłok zwierzęcych i ich części oraz odpadów rzeźnianych
 • nadzór nad wytwarzaniem, składowaniem, grzebaniem, przewozem i spalaniem produktów otrzymanych z materiałów szczególnego i wysokiego ryzyka
 • prowadzenie ewidencji zakładów utylizacyjnych działających w powiecie

 

 

 ——————
Metadane:
Dodano w dniu: 19 listopada 2023 przez: administrator
Zmodyfikowany 23 listopada 2023

Skip to content