Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt.

– lek. wet. Justyna Bednarczyk e-mail, tel. 71 347 98 26
– lek. wet. Magdalena Baniak e-mail, tel. 71 347 98 32
– lek. wet. Luiza Seredyńska e-mail, tel. 71 347 98 22
– lek. wet. Andrzej Szczepaniak e-mail, tel. 71 347 98 22
– lek. wet. Weronika Przybyła e-mail, tel. 71 347 98 35
– mgr Ewa Miruć e-mail, tel. 71 347 98 31

Zespołem kieruje koordynator zspołu

Zespół:

 • przygotowuje i przekazuje wnioski dla powiatowego lekarza weterynarii o wydanie decyzji w I instancji
 • przygotowuje i koordynuje akcje masowe prowadzone przez prywatne podmioty gospodarcze
 • gromadzi i analizuje wyniki badań przeprowadzanych przez lekarzy prywatnych posiadających upoważnienia do działań płatnych z budżetu państwa
 • prowadzi działanie w ogniskach choroby zakaźnej
 • przygotowuje i przekazuje zakazy i nakazy mające na celu zwalczenie choroby zakaźnej
 • wydaje skierowania do badań laboratoryjnych
 • nadzoruje handel, import i eksport zwierząt
 • dokonuje kontroli w miejscu przeznaczenia
 • przeprowadza kontrole podmiotów gospodarczych prowadzących działalność nadzorowaną, sporządza i gromadzi protokoły tych kontroli
 • sporządza i gromadzi protokoły dochodzenia i badania epizootycznego
 • sporządza i przekazuje protokoły kontroli stwierdzające prowadzenie działalności niezgodnej z warunkami weterynaryjnymi
 • sporządza i gromadzi notatki służbowe dotyczące swojej działalności
 • sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt

 

 

 ——————
Metadane:
Dodano w dniu: 19 listopada 2023 przez: administrator
Zmodyfikowany 23 listopada 2023

Skip to content