A-   A   A+ Godło Polski
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Służba Cywilna
Badanie mięsa na obecność włośni metodą wytrawiania.

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrocławiu informuje, że w dniu 3 LISTOPADA 2017R. zostało podpisane porozumienie z Dolnośląskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii we Wrocławiu,
w sprawie urzędowego badania mięsa dzików, świń i nutrii na obecność włośni metodą wytrawiania, przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.
Badania mięsa na obecność włośni metodą wytrawiania będą przeprowadzane przez Pracownię Włośni w Laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu przy ul. Januszowickiej 48.
Zlecenie na badanie mięsa na obecność włośni - Druki do pobrania
- jest do pobrania w zakładce „Ubój na użytek własny” lub ze strony Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu wroc.wiw.gov.pl (zakładka ZHW).
Płatność wyłącznie gotówką.

Sekretariat

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zespoły:

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Zespół do spraw pasz i utylizacji

Administracja

Samodzielne stanowiska
Wykaz Lekarzy Wyznaczonych Przez PWL we Wrocławiu w 2021 roku
Regulamin ZFŚS
Oświadczenie ZFŚS
Poczta
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
tel. 71 347 98 20, 71 337 06 55, 71 337 06 28
fax. 71 347 98 39, 71 337 06 46
wroclaw(a)wroc.piw.gov.pl