A-   A   A+ Godło Polski
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Służba CywilnaZadania

Zadania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
określają poniższe akty prawne.


 1. Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej
 2. Ustawa o kontroli weterynaryjnej w handlu
 3. Ustawa o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego
 4. Ustawa o paszach
 5. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 6. Ustawa o ochronie zwierząt
 7. Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
 8. Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
 9. Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
 10. Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych
 11. Ustawa o ochronie przyrody


Sekretariat

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zespoły:

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Zespół do spraw pasz i utylizacji

Administracja

Samodzielne stanowiska
Wykaz Lekarzy Wyznaczonych Przez PWL we Wrocławiu w 2021 roku
Regulamin ZFŚS
Oświadczenie ZFŚS
Poczta
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
tel. 71 347 98 20, 71 337 06 55, 71 337 06 28
fax. 71 347 98 39, 71 337 06 46
wroclaw(a)wroc.piw.gov.pl